hits

Min stemme går til ...

 

 

For et fantastisk engasjement på min lille uhøytidelige spørreundersøkelse om hva dere tror jeg skal stemme 11. september.

Her er, som lovet, alle stemmene talt opp fra blogg, Facebook, Instagram og Snap:

 

 

Jeg noterer meg at de aller fleste av dere tror jeg er sosialist. Dere tror jeg skal stemme SV eller Arbeiderpartiet. Overraskende mange tror jeg skal stemme Venstre. Og det betyr antakelig at dere egentlig kjenner meg ganske godt.

For min stemme går nemlig til ...

Drum, drum, drum, drum

Venstre

Jeg har stemt på venstre i mange år, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.

Kort fortalt er Venstre er et liberalt parti som ønsker et grønnere og rausere samfunn.

Men aller først, har du hørt om Barnas valg? Barnas valg arrangeres av Redd Barna og tidligere i sommer utfordret de partiene til å lage egne partiprogram for barn der de skulle presentere politikken sin på en engasjerende, kort og barnevennlig måte.

Jeg må innrømme at jeg på mange områder ble mye klokere av å lese disse barne-partiprogrammene, enn å lese partienes offisielle program eller ved å følge med på politiske debatter og lese innlegg i avisene.

I Venstres partiprogram for barn, skriver de følgende om seg selv:

Bildet er hentet fra Venstres barne-partiprogram

 

Gjennom vår politikk vil vi gi frihet til hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få bestemme over deg selv. Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen. Vi skal ta ekstra godt vare på dem som ikke har det bra. Slik lager vi et godt samfunn for alle, uansett hvem du er. På mange måter er kardemommeloven Venstres ideologi:

«Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil» - Politimester Bastian

Høres ikke det fint ut? Hvem kan vel motstå kardemommeloven?

 

Venstres topp fem viktigste saker er:

1 - Å sørge for at Norge har verdens beste lærere

2 - Å ta vare på naturen og dyrene

3 - At også fattige barn får gå i barnehagen og på SFO

4 - Gjøre det lettere og tryggere å lage nye jobber

5 - At det skal være lov å være annerledes

Spesielt den siste der er noe jeg brenner veldig for. Det vet dere nå, ikke sant? Annerledeshet er bra!

 

Hvis du vil vite litt mer om hvorfor jeg stemmer Venstre, kan du lese videre.

Jeg har tatt utgangspunkt i de områdene som påvirker meg og min familie mest, og antakelig også dere som leser bloggen min, som familie, barnehage, skole, SFO og mobbing. Det er jo tross alt en familieblogg dette her.

Til slutt har jeg lagt vekt på noen områder som er spesielt viktig for meg, nemlig dyrevern, miljø, flyktningpolitikk og gründervirksomhet.

Punktene er hentet fra Venstres partiprogram (for voksne). Noen av punktene har jeg tatt meg frihet til å forenkle litt:

 

Barnehage

Venstre vil:

- styrke rekrutteringen av menn til barnehagene

- innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene

- starte mobbeforebygging allerede i barnehagen

- ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene for å øke bevisstheten om grenser og seksuell trakassering (Dette mener jeg er kjempeviktig. Hvis vi skal bekjempe seksuelle overgrep mot barn og seksuell trakassering og voldtekt blant eldre barn, tenåringer og voksne, må vi begynne tidlig, allerede i barnehagen)

- ha informasjon om nettvett inn i barnehagen

- ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier

- ha løpende opptak i barnehagene (Slik at vi slipper å planlegge når på året vi skal føde for å få barnehageplass)

- åpne for kveldsåpne barnehager med makstid per døgn og uke (Fordi veldig mange jobber helt andre tider enn 9-4)

 

Skole

Venstre vil:

- redusere skolebyråkratiet (La lærerne få bruke mer tid på undervisning og på å se hver enkelt elev og mindre tid på å fylle ut skjemaer)

- ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen

- at skolen skal bidra aktivt i holdningsarbeid mot seksuell trakassering, blant annet ved å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i dag

- rekruttere flere fagutdannede til læreryrket, og gjøre det enklere for disse å ta pedagogisk utdanning ved siden av jobb. (Vi trenger flere lærere!)

- gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning

- stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse

- få inn programmering/koding som en del av læreplanen (Dette er fremtiden)

 

Mobbing

Venstre vil:

- at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok

- at skoleledere og lærere jevnlig skal oppdateres på elevers bruk av sosiale medier. (Det er her mye av mobbingen foregår i dag, og jeg mener det er helt nødvendig at voksne som jobber med barn har kunnskap om sosiale medier)

 

Familie

Venstre vil:

- at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt 

- at fedre skal ha to uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

- at barnehage og SFO skal være gratis for alle barn i lavinntektsfamilier

- at alle barn skal få delta på fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi

- erstatte kontantstøtten med en ventestøtte til familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller som av andre grunner ikke kan ha barn i barnehage

- få inn psykologer, barneleger og jurister i barnevernet

- at alle folk i alle samlivsformer skal få adoptere (Altså, at man ikke trenger å være i et heterofilt ekteskap for å få adoptere)

- gjøre det enklere for LGBTQ-familiene å få juridisk foreldreskap (LGBTQ står for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning. Ja, jeg måtte google det)

- åpne opp for eggdonasjon

- åpne for assistert befruktning for enslige

- tillate altruistisk surrogati i Norge (Altruistisk betyr at kvinnen som bærer frem barnet ikke skal tjene penger på det)

 

Voldtekt

Venstre vil:

- kvalitetssikre overgrepsmottakene

- innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker

- kreve at behandling av voldtektssaker blir en del av utdanningen på Politihøgskolen

- opprette en spesialisert politienhet som skal jobbe med oppklaring av saker som angår seksualisert vold

- gjennomføre nasjonale holdningskampanjer

- kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet

- at politiet og domstolene skal være mer bevisste på hvor traumatisk en voldtekt er, og hvor krevende det er å anmelde saken

- at bevisstheten om grenser og seksuell trakassering skal begynne allerede i barnehagen 

 

Dyrevelferd

Venstre vil:

- innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels

- opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet

- forby videre avl og bruk av dyr som er avlet fram med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper

- gjøre det lettere for forbruker å se om varer er produsert på en dyrevennlig måte

- stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker

- stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, og innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører

- at vold mot dyr skal anses som mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom (Dette burde vært en selvfølge!)

 

Naturen vår

Venstre vil:

- at Norge skal følge opp de internasjonale avtalene om utslipp til luft og vann som vi har skrevet under på

- sørge for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen og at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i

- rydde norske strender for plastavfall og fiske avfall fra havoverflaten

- innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert

- innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer (Her synder jeg veldig selv, og jeg skal bli flinkere til å bruke handlenett. Jeg lover!)

- innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter

- droppe bruken av gummigranulat i kunstgressbaner (Disse svarte kulene som ligger utover hele gulvet etter de små håpefulle har spilt fotballkamp)

 

Klima

Venstre vil:

- stille krav til informasjon og åpenhet om bruk av stoffer som har beviste konsekvenser for helse og miljø

- øke tilsynet med og kontrollen over skadelige stoffer i produkter

- innføre sanksjonsmidler og bøter dersom regelverket om merking av produkter ikke opprettholdes

- arbeide for reduksjon av matsvinn

- gjøre frukt og grønt billigere (Momsfritt)

 

Gründervirksomhet

Venstre vil:

- gjøre det lettere for flere å starte egen bedrift og få mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag

- kjempe for at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha like sosiale rettigheter som andre lønnstakere (Vi som driver egen bedrift får nemlig mindre i sykepenger enn de som er ansatt)

- ha mindre byråkrati og forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende (Ja takk!)

- endre forskuddskatten til å bli etterskuddsvis

- innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere (Vi selvstendig næringsdrivende har nemlig ikke noe minstefradrag slik alle ansatte har. Ganske urettferdig, egentlig.)

- ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte

- at gründerbedrifter skal få tilbakebetalt utgående moms fra første år selv om de ikke har inngående moms ennå

Er du gründer eller selvstendig næringsdrivende, er Venstre uten tvil partiet for deg!

 

Innvandring

Venstre vil:

- at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN

- behandle asylsøknadene som kommer på en skikkelig måte

- motta og inkludere dem som har behov for beskyttelse

- raskt returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov, til hjemlandet

- stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI

- ha et felles europeisk system for fordeling av asylsøkere

- at familier med barn, som har fått avslag, likevel skal få opphold dersom de har bodd i Norge i mer enn tre år.

- ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere

- at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat

- gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus, rett til automatisk norsk statsborgerskap

- starte norskopplæringen umiddelbart

 

Så, henger du fortsatt med? Kanskje er du helt enig med meg, kanskje er du enig i noe, kanskje er du riv ruskende uenig i alt og syns jeg er helt på bærtur.

Det er ikke så viktig. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din og stemmer på det partiet du syns har en mest fornuftig politikk for det samfunnet du vil leve i og barna våre vokse opp i.

Godt valg!

 

PS: For flere oppdateringer fram mot valget, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

41 kommentarer

No kjenner eg at eg angrer på mitt valg.... skulle stemt venstre!!! Er jo ett hav å velge mellom og alle har NOE bra... ja,ja... neste gang 😂

Ann Beate: He he he :) Neste gang. Og ja, det er vanskelig å vite hvem man skal stemme på. Ser den :)

Jeg kommenterte ikke i går, men jeg tenkte inni meg at du nok stemmer Venstre. Har lest bloggen din lenge nok til at det ikke var så overraskende. Venstre får ikke min stemme, men de kommer opp som en god nummer to, når jeg tar ulike valgomater:-) Og helt enig - det viktigste er å bruke stemmeretten sin! Godt valg

Bente: Haha, så gøy. da kjenner du meg godt.
Godt valg til deg og :)

Vi stemmer Venstre for mange av de samme grunnene ser jeg 😄 Noen av mine hjertesaker er barn/oppvekst, skole/utdanning, dyrevern, psykisk helse og human innvandringspolitikk, så da er det et ganske enkelt valg 😝

Liz: Nemlig. Godt vi er enige :)

En stemme til Venstre sist valg var en stemme til Frp i regjering. Dette kan også skje nå. Er du komfortabel med det? Mange venstrefolk har problemer med Frp sin miljø- og innvandringspolitikk, noe som kan ha ført til den lave oppslutningen. Nysgjerrig på ditt syn på dette.

Hennie: Jeg har også store problemer med FrPs miljø- og innvandringspolitikk. Og jeg ønsker på ingen måte å støtte FrP. Samtidig er det viktig for meg at Venstre får min stemme, slik at de kan bli så store som mulig i et borgerlig samarbeid, og eventuelt sparke ut FrP og kanskje danne flertall med Høyre og KrF i stedet :)

Mye bra fra venstre 😊

Men du sier ingenting og helsepolitikken deres?

Jeg har ikke bestemt meg enda jeg...

Godt valg :)

Britt: Nei, jeg kom dessverre ikke innom helsepolitikken. Men kort fortalt ønsker de en moderne og forebyggende helsepolitikk, med tidlig innsats, at man ser pasientens behov, styrking av lavterskeltilbud innen psykisk helse og bruk av ny teknologi :)

Fride Sortehaug

Fride Sortehaug

Yes! :)

Fride Sortehaug: :-D

Mitt hjerte ligger hos venstre. Det er uten tvil det partiet jeg er mest enig med. Men jeg stemmer ikke på dem i år. Det gjorde jeg ikke for 4 år siden heller. Hvorfor? Fordi en stemme til venstre er en stemme til FrP. Og det skjer bare ikke.

Linda: Men hva med å snu litt rundt på det og tenke at en stemme til venstre gjør dem større, de får større utslag for sin politikk i et samarbeid, og kanskje Høyre, Venstre og KrF kan danne regjering sammen uten FrP?

Du er en herlig dame, men plis spar deg for dette politikkgreiene. Jeg synes det er bra du har funnet ditt parti, men her på bloggen blir det litt feil fyllstoff... At vi skal stemme blir vi oppfordret til alle andre steder!

Anonym: Nei da, her på bloggen min er det god plass til litt politikk også. Spesielt nå i disse valgtider :)

Venstre har mange gode saker, mye jeg kan støtte. MEN å stemme Venstre nå er å det samme som å gi FrP videre mulighet for regjeringsmakt-det kan jeg bare ikke stå inne for. Måten de kommuniserer gang etter gang og det FrP står for..da kan jeg bare ikke stemme et parti som lar dem få regjeringsparti. Blir etisk umulig for meg.

Guro: Men en stemme til venstre gjør dem større, de får større utslag for sin politikk i et samarbeid, og kanskje Høyre, Venstre og KrF kan danne regjering sammen uten FrP?
Det hadde vært noe ;)

Synes det er kjempebra at du tar opp valg og bruk av stemmerett her. Kjør på! Har forøvrig ikke stemt på Venstre av ulike grunner, en av de mest tungtveiende er samarbeid med FRP.

Mariann: Men jo større Venstre blir, jo mindre uttelling får FrP for sin politikk :)

Mye bra her, men at de vil ha ventestøtte isteden for kontantstøtte trekker veldig ned. Hvorfor skal man måtte ha en spesiell grunn for å ville ha barnet hjemme et eller to år lenger før man sender det i barnehage? Om de er så opptatt av barn og familie så er det merkelig at kontantstøtten ikke veier tyngre enn det, skuffende.

Kine: Det ligger vel en tanke om likestilling bak. Og at barn av innvandrerfamilier tidlig blir integrert gjennom barnehagen.

Alf Helge Greaker

Alf Helge Greaker

Ser at Venstre ønsker at alle skal kunne få samme mulighet til å få barn og familie, ikke bare mor+far+god økonomi.

Så bra! Stemmer også Venstre i år! Så får vi se.

Alf Helge Greaker: Hurra! :-D

Tusen takk for god oppsummering! Da gjenstår det bare for deg å melde deg inn i Venstre! Vi trenger all den hjelp vi kan få, både i blogginnlegg som dette, som er helt supert! og også i antall medlemmer :) Hjertelig velkommen skal du i såfall være :)

Catrine: Tusen takk. Og ja, det har du helt rett i :)

Jeg stemmer også Venstre, av mange av de samme grunnene <3

Kommer aldri til å gå vekk fra frp jeg da :D

Vanja: Helt i orden ;-)

Jeg synes partiene er veldig like i Norge, heldigvis og dessverre. Kanskje det er typisk for "verdens lykkeligste land"? Du argumenterer godt for ditt valg, og jeg er enig av en viktig grunn for meg. Når Sylvi Listhaug sammen med Ap og SP vil revurdere viktige internasjonale konvensjoner som skal beskytte enkeltindivider, blir jeg sterkt bekymret. Derfor håper jeg at V og KrF kommer godt over sperregrensa slik at Høyre kan lage en ny regjering hvor FrP ikke deltar. Da kan vi bedre verne om menneskerettigheter og miljø.

Jeg hadde også stemt venstre hadde det ikke vært for valget av politiske venner. Ikke for fire år siden og heller ikke i år klarer jeg det. Og det ser ut som det er mange venstre tilhengere som tenker det samme når de havner under sperregrensa på de siste målingene...

Takk for eit godt innlegg. Eg kjem også til å stemme Venstre i år, av mange dei same grunnane som du peikar på. I tillegg til at eg vil ha Erna som statsminister vidare, Venstre inn i regjering og FrP ut av regjering. Fleire i kommentarfeltet bruker FrP som argument imot å stemme Venstre, men om det framleis blir borgarleg fleirtal vil det straffe seg om mange nok tenker slik. Då får me eit svakare Venstre og eit sterkare FrP. Stem på partiet du er mest einig med! Om det er Venstre, så stem Venstre!

Venstre kan ha så fint partiprogram de bare vil -- MEN du må komme med en kommentar ang at de stadig åpner for samarbeid med Frp! Spesielt nå i disse Listhaug-dager. Dama er jo klin hakke sprø! Du kan ikke seriøst mene at sånn som hun holder på er ålreit?

Venstre er et flott parti med mange gode saker! Og de har sagt at de ikke vil støtte en ny regjering med FrP.

Det viktigste er jo å gjøre det beste partiet på borgerlig side så stort som mulig - hvis Venstre faller under sperregrensen så får jo FrP mye, mye mer makt.

Et fornuftig resonnement Marte.

En viktig grunn til å stemme Venstre du glemte er at Venstre er med på å motarbeide den konservative politikken som AP og SP står for på ene siden og som Frp. KrF og Høyre står for på den andre siden.

Med Venstre får vi en human narkotikapolitikk, en human asylpolitikk.

Medmennesker skal ikke puttes i fengsel fordi de har et rusproblem eller har flyktet til trygghet i Norge.

Anders Waage Nilsen har nokre gode poeng om Venstre vs FrP i dette innlegget:

https://medium.com/@waagenilsen/velgerguide-for-ambivalente-venstre-sjeler-og-andre-som-har-vanskeligheter-med-det-forestående-959ff3307592

Kort oppsummert: Ei stemme til Venstre er ei stemme til meir liberal, grøn og raus politikk.

Kan ikke helt forklare hvorfor, men først. Jeg leser sjeldent blogger pga av at jeg bare bruker mobil og av den grunn har jeg heler ingen kjennskapen til bloggen din. Kom innpå det andre innlegget ditt "gjett hvem jeg stemmer på" via Google når jeg søkte etter grunner til å stemme de forskjellige partiene, og når jeg skulle gå ut la ekstra godt merke til headeren din og tenkte at du holdt ned Venstre. Måtte derfor sjekke, og ser jo at det var riktig. Var rett å slett fordi headeren påpekte foreldreblogg og resten av skriften gjordet også inntrykk.. Men noe sa meg at skole utdanning og barnehage var ekstra viktig for deg, og jeg leste hva venstre hadde skrevet i parti programmet sitt om dette. Bare litt morsomt 🙂

Hvis du virkelig ikke ønsker FrP i regjering, så lurer du deg selv. En stemme til Venste sier at det er OK å støtte FrP i regjering. Ved å stemme noe annet, vil du være med på å tvinge Venstre til å stoppe samarbeidet, Venstre blir større igjen og skaper sammen med KrF et reelt alternativ til dagens regjering, og Høyre blir tvunget til å velge mellom sentrums-samarbeid eller ytre høyre.

Når det er sagt mener jeg personlig at Kardemommeloven er søt, men naiv. Om hvert enkelt menneske er fri til å være egoistisk bare det ikke direkte går ut over andre, så betyr ikke det at samfunnet blir bedre og at de svakeste blir tatt godt nok vare på. Samfunnet er mer komplisert enn som så og konsekvensene av enhver politisk avgjørelse mye mer omfattende. Kanskje derfor Venstres barneversjon av programmet er mer appellerende enn mange av de andre partienes?

Mari

Super oppsummering. Venstre er mitt parti også. Jeg er liberal av natur og ønsker meg et grønnere og rausere samfunn. Da er valget enkelt. Skulle ønske jeg hadde sett dette blogginnlegget før valget, så jeg kunne delt det til alle jeg kjenner. Nå blir det spennende å se hva de gjør med de åtte representantene vi har gitt dem. Jeg stoler på Trine og gjengen, de har gangsyn og integritet. Tipper de vil vise seg tilliten verdig :)

Det eneste partiet som i sitt partiprogram tok til orde for å redusere for eksempel sykelønnen, var Venstre

Skriv en ny kommentar

Nå også med bok: Føkk lykke! Kjøp den her:Jeg har skrevet barnebok. Du finner den i App Store.

Følg @casa_kaos på Instagram: Instagram