hits

august 2017

Hitlers hemmelighet - årets ungdomsbok

//Annonse

Noen av de bøkene jeg husker aller best, er de bøkene jeg leste som tenåring. Jeg har alltid lest mye, både som barn og som voksen, og når jeg lukker øynene og tenker på alle de bøkene jeg har lest opp gjennom årene, er det en tre, fire ungdomsbøker jeg husker best.

Å skrive for store barn og ungdom er en kunst. Barn og ungdom er kritiske. Du må treffe dem i magen. Gjør du ikke det, gidder de ikke lese. Men treffer du derimot, vil de huske boken for resten av livet.

En sånn bok som virkelig treffer i magen, er Hitlers hemmelighet, skrevet av forfatter og barnevernspedagog Heine Vestvik.

 

 

Hitlers hemmelighet er en spenningsbok, en skikkelig pageturner, med fart, mysterier som skal løses, en uventet og livsfarlig reise gjennom Europa, forfølgelse, biljakt, eksplosjoner og noen ikke helt vennligstilte nynazister.

Men det er også en bok om vennskap, ung og keitete forelskelse, drikkepress, masete foreldre, skillet mellom de kule og de ukule og alt dette herlige, men akk så vanskelige, som romsterer rundt i et tenåringsliv.

Og ikke minst, det er en historisk bok om andre verdenskrig, og forfatteren trekker paralleller mellom andre verdenskrig og nazismen, og dagens Europa, flyktningkrisen og nynazismen. Et tema som dessverre er like aktuelt i dag som for 80 år siden.

- Ideen til boken var å kombinere spenning med læring på en underholdende måte. Det er mye å lære av den andre verdenskrig som er svært aktuelt i dagens politiske situasjon, og jeg håper boka kan få ungdom til å begynne å reflektere over hva som skjedde da og kanskje se paralleller til nåtiden, sier forfatteren selv.

 

 

Olav og Larsen er hovedpersonene. De var gode venner som barn, men har sklidd fra hverandre på ungdomsskolen. Den ene er kul, den andre er andre verdenskrig-nerd og ikke så veldig kul. Den ene er tøff, den andre er mer forsiktig.

Sammen skal de skrive en skoleoppgave om bunkersene på Ytraland. I den ene bunkersen, oppdager de en stor hemmelighet som kanskje kan snu hele verdenshistorien på hodet.

For å finne svaret på hemmeligheten, må de klare å samarbeide. De må ut på tur ut i Europa. Jeg skal ikke skrive så mye mer om hva som skjer på denne reisen, men det blir spennende!

Denne boka vil garantert bli en av disse ungdomsbøkene man husker langt opp i voksen alder. Den boka som traff i magen, som pirket borti alle disse følelsene som preger ungdomstiden.  

Jeg anbefaler den på det varmeste.

Forfatteren, Heine Vestvik, er barnevernspedagog og har en mastergrad i europeisk sosialt arbeid. Han er bosatt i Haugesund og har tidligere utgitt tre selvhjelpsbøker for foreldre: Den lille tilknytningsboka, Den lille foreldretrøsteboka og Den lille foreldrekjæresteboka.

Hitlers hemmelighet kan du bestille her. 

Og følg gjerne Hitlers hemmelighet på Facebook også, for mer info.

 

PS: For flere oppdateringer fra Casa Kaos, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Min stemme går til ...

 

 

For et fantastisk engasjement på min lille uhøytidelige spørreundersøkelse om hva dere tror jeg skal stemme 11. september.

Her er, som lovet, alle stemmene talt opp fra blogg, Facebook, Instagram og Snap:

 

 

Jeg noterer meg at de aller fleste av dere tror jeg er sosialist. Dere tror jeg skal stemme SV eller Arbeiderpartiet. Overraskende mange tror jeg skal stemme Venstre. Og det betyr antakelig at dere egentlig kjenner meg ganske godt.

For min stemme går nemlig til ...

Drum, drum, drum, drum

Venstre

Jeg har stemt på venstre i mange år, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.

Kort fortalt er Venstre er et liberalt parti som ønsker et grønnere og rausere samfunn.

Men aller først, har du hørt om Barnas valg? Barnas valg arrangeres av Redd Barna og tidligere i sommer utfordret de partiene til å lage egne partiprogram for barn der de skulle presentere politikken sin på en engasjerende, kort og barnevennlig måte.

Jeg må innrømme at jeg på mange områder ble mye klokere av å lese disse barne-partiprogrammene, enn å lese partienes offisielle program eller ved å følge med på politiske debatter og lese innlegg i avisene.

I Venstres partiprogram for barn, skriver de følgende om seg selv:

Bildet er hentet fra Venstres barne-partiprogram

 

Gjennom vår politikk vil vi gi frihet til hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få bestemme over deg selv. Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen. Vi skal ta ekstra godt vare på dem som ikke har det bra. Slik lager vi et godt samfunn for alle, uansett hvem du er. På mange måter er kardemommeloven Venstres ideologi:

«Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil» - Politimester Bastian

Høres ikke det fint ut? Hvem kan vel motstå kardemommeloven?

 

Venstres topp fem viktigste saker er:

1 - Å sørge for at Norge har verdens beste lærere

2 - Å ta vare på naturen og dyrene

3 - At også fattige barn får gå i barnehagen og på SFO

4 - Gjøre det lettere og tryggere å lage nye jobber

5 - At det skal være lov å være annerledes

Spesielt den siste der er noe jeg brenner veldig for. Det vet dere nå, ikke sant? Annerledeshet er bra!

 

Hvis du vil vite litt mer om hvorfor jeg stemmer Venstre, kan du lese videre.

Jeg har tatt utgangspunkt i de områdene som påvirker meg og min familie mest, og antakelig også dere som leser bloggen min, som familie, barnehage, skole, SFO og mobbing. Det er jo tross alt en familieblogg dette her.

Til slutt har jeg lagt vekt på noen områder som er spesielt viktig for meg, nemlig dyrevern, miljø, flyktningpolitikk og gründervirksomhet.

Punktene er hentet fra Venstres partiprogram (for voksne). Noen av punktene har jeg tatt meg frihet til å forenkle litt:

 

Barnehage

Venstre vil:

- styrke rekrutteringen av menn til barnehagene

- innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene

- starte mobbeforebygging allerede i barnehagen

- ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene for å øke bevisstheten om grenser og seksuell trakassering (Dette mener jeg er kjempeviktig. Hvis vi skal bekjempe seksuelle overgrep mot barn og seksuell trakassering og voldtekt blant eldre barn, tenåringer og voksne, må vi begynne tidlig, allerede i barnehagen)

- ha informasjon om nettvett inn i barnehagen

- ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier

- ha løpende opptak i barnehagene (Slik at vi slipper å planlegge når på året vi skal føde for å få barnehageplass)

- åpne for kveldsåpne barnehager med makstid per døgn og uke (Fordi veldig mange jobber helt andre tider enn 9-4)

 

Skole

Venstre vil:

- redusere skolebyråkratiet (La lærerne få bruke mer tid på undervisning og på å se hver enkelt elev og mindre tid på å fylle ut skjemaer)

- ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen

- at skolen skal bidra aktivt i holdningsarbeid mot seksuell trakassering, blant annet ved å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i dag

- rekruttere flere fagutdannede til læreryrket, og gjøre det enklere for disse å ta pedagogisk utdanning ved siden av jobb. (Vi trenger flere lærere!)

- gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning

- stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse

- få inn programmering/koding som en del av læreplanen (Dette er fremtiden)

 

Mobbing

Venstre vil:

- at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok

- at skoleledere og lærere jevnlig skal oppdateres på elevers bruk av sosiale medier. (Det er her mye av mobbingen foregår i dag, og jeg mener det er helt nødvendig at voksne som jobber med barn har kunnskap om sosiale medier)

 

Familie

Venstre vil:

- at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt 

- at fedre skal ha to uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

- at barnehage og SFO skal være gratis for alle barn i lavinntektsfamilier

- at alle barn skal få delta på fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi

- erstatte kontantstøtten med en ventestøtte til familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller som av andre grunner ikke kan ha barn i barnehage

- få inn psykologer, barneleger og jurister i barnevernet

- at alle folk i alle samlivsformer skal få adoptere (Altså, at man ikke trenger å være i et heterofilt ekteskap for å få adoptere)

- gjøre det enklere for LGBTQ-familiene å få juridisk foreldreskap (LGBTQ står for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning. Ja, jeg måtte google det)

- åpne opp for eggdonasjon

- åpne for assistert befruktning for enslige

- tillate altruistisk surrogati i Norge (Altruistisk betyr at kvinnen som bærer frem barnet ikke skal tjene penger på det)

 

Voldtekt

Venstre vil:

- kvalitetssikre overgrepsmottakene

- innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker

- kreve at behandling av voldtektssaker blir en del av utdanningen på Politihøgskolen

- opprette en spesialisert politienhet som skal jobbe med oppklaring av saker som angår seksualisert vold

- gjennomføre nasjonale holdningskampanjer

- kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet

- at politiet og domstolene skal være mer bevisste på hvor traumatisk en voldtekt er, og hvor krevende det er å anmelde saken

- at bevisstheten om grenser og seksuell trakassering skal begynne allerede i barnehagen 

 

Dyrevelferd

Venstre vil:

- innføre forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels

- opprette dyrepoliti i alle politidistrikt, og styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet

- forby videre avl og bruk av dyr som er avlet fram med sterkt unaturlige og skadelige egenskaper

- gjøre det lettere for forbruker å se om varer er produsert på en dyrevennlig måte

- stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker

- stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, og innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører

- at vold mot dyr skal anses som mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom (Dette burde vært en selvfølge!)

 

Naturen vår

Venstre vil:

- at Norge skal følge opp de internasjonale avtalene om utslipp til luft og vann som vi har skrevet under på

- sørge for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen og at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i

- rydde norske strender for plastavfall og fiske avfall fra havoverflaten

- innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert

- innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer (Her synder jeg veldig selv, og jeg skal bli flinkere til å bruke handlenett. Jeg lover!)

- innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter

- droppe bruken av gummigranulat i kunstgressbaner (Disse svarte kulene som ligger utover hele gulvet etter de små håpefulle har spilt fotballkamp)

 

Klima

Venstre vil:

- stille krav til informasjon og åpenhet om bruk av stoffer som har beviste konsekvenser for helse og miljø

- øke tilsynet med og kontrollen over skadelige stoffer i produkter

- innføre sanksjonsmidler og bøter dersom regelverket om merking av produkter ikke opprettholdes

- arbeide for reduksjon av matsvinn

- gjøre frukt og grønt billigere (Momsfritt)

 

Gründervirksomhet

Venstre vil:

- gjøre det lettere for flere å starte egen bedrift og få mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag

- kjempe for at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha like sosiale rettigheter som andre lønnstakere (Vi som driver egen bedrift får nemlig mindre i sykepenger enn de som er ansatt)

- ha mindre byråkrati og forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende (Ja takk!)

- endre forskuddskatten til å bli etterskuddsvis

- innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere (Vi selvstendig næringsdrivende har nemlig ikke noe minstefradrag slik alle ansatte har. Ganske urettferdig, egentlig.)

- ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte

- at gründerbedrifter skal få tilbakebetalt utgående moms fra første år selv om de ikke har inngående moms ennå

Er du gründer eller selvstendig næringsdrivende, er Venstre uten tvil partiet for deg!

 

Innvandring

Venstre vil:

- at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN

- behandle asylsøknadene som kommer på en skikkelig måte

- motta og inkludere dem som har behov for beskyttelse

- raskt returnere dem som ikke har beskyttelsesbehov, til hjemlandet

- stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI

- ha et felles europeisk system for fordeling av asylsøkere

- at familier med barn, som har fått avslag, likevel skal få opphold dersom de har bodd i Norge i mer enn tre år.

- ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere

- at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat

- gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus, rett til automatisk norsk statsborgerskap

- starte norskopplæringen umiddelbart

 

Så, henger du fortsatt med? Kanskje er du helt enig med meg, kanskje er du enig i noe, kanskje er du riv ruskende uenig i alt og syns jeg er helt på bærtur.

Det er ikke så viktig. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din og stemmer på det partiet du syns har en mest fornuftig politikk for det samfunnet du vil leve i og barna våre vokse opp i.

Godt valg!

 

PS: For flere oppdateringer fram mot valget, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Hva tror du jeg skal stemme?

Har du bestemt deg for hva du skal stemme 11. september? Det har jeg. Men det er ikke alltid så lett å vite hvem som skal få vår dyrebare stemme. 

 

Partiene ved kommunestyrevalget 2015

Jeg har helt sluttet å se debattene på tv. De er bare slitsomme. Hele debatten blir bare en suppe av alvorlige partiledere som rister indignert på hodet, avbryter hverandre, krangler om fakta og er mer opptatt av å fortelle hva de andre gjør feil enn å fremme egen politikk. Disse debattene gjør meg mer forvirret enn opplyst. 

Men jeg er heldig, jeg har ett parti som jeg har stemt på fast de siste årene, kun med noen få unntak. Ett parti som stort sett står for det samme som meg og som støtter mine synspunkter på de områdene jeg syns er viktigst. 

Hvilket parti tror du det er?

Det er alltid morsomt å høre hva andre tror jeg stemmer. Det sier jo ganske mye om hvordan dere tror jeg er, hvilket inntrykk dere sitter igjen med av meg. Og jeg må også innrømme at jeg setter folk i bås, på godt og vondt, etter hva de stemmer. 

Prøv å gjett hvilket parti jeg skal stemme på ved stortingsvalget, så publiserer jeg resultatet av denne uhøytidelige gjettekonkurransen i morgen kveld.

Og så skal dere selvfølgelig få fasiten og ikke minst, svar på hvorfor jeg stemmer på akkurat det partiet jeg gjør. Kanskje kan du plukke opp noen nyttige tips før stortingsvalget. 

 

 

 

PS: For flere politiske oppdateringer fram mot valget, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Trenger vi mer kroppspress?

Jeg trodde først det var tull da jeg leste overskriften på NRK Ytring i helgen. «Vi trenger mer kroppspress!» stod det. Med utropstegn bak. Jeg tenkte det var en sånn tittel der man skriver det motsatte av det man egentlig mener. Litt sånn dårlig klickbait-tittel.

Men så viste det seg altså at forfatteren virkelig mente det han skrev. Han syns rett og slett det er for lite kroppspress i verden.

 

 

Det er pt-en Cornelis Elander som mener dette. Jeg syns egentlig Cornelis skriver og mener mye bra, som for eksempel at vi ikke skal telle kalorier og være så opphengt i BMI. Men angående kroppspress, der er jeg riv ruskende uenig.

Hvis jeg skal oppsummere innlegget til Cornelis, så mener han altså at siden nordmenn bare blir tykkere og tykkere og i dårligere form, så har vi godt av mer kroppspress, slik at vi kan forstå at vi må spise sunnere og trene mer.

Han mener også det er kritikkverdig at fagfolk og mediene hyller de overvektige, de usunne, de som har et avslappet forhold til kropp og mat. Han mener overvekt og fedme har blitt normen, at dagens ideal er å være overvektig og at dette ikke hjelper folk flest med å føle seg bedre eller komme i bedre form.

Han skriver: «... det er helt klart at det såkalte kroppspresset som så mange liker å snakke om i hvert fall ikke har resultert i så mange flere tynne kropper

Nei, det har du helt rett i. Kroppspress resulterer ikke i flere tynne kropper. Hvorfor mener du da vi trenger mer kroppspress? Skal vi bare pøse på med mer av det som ikke virker, for å se om det kanskje virker bedre da? Eller skal vi begynne å tenke litt annerledes? Kanskje finne andre måter å hjelpe de som trenger og ønsker å gå ned i vekt.

La meg få begynne med å slå i hjel et par myter:

1 - Å være overvektig er ikke ensbetydende med å være verken usunn eller i dårlig form.

2 - De som er overvektige og i dårlig form er veldig klar over det selv. De trenger ikke å bli minnet på det gang på gang. Tror du de får kjempegod selvtillit av å få høre gjentatte ganger at de er tykke? Så god selvtillit at de kaster seg rundt og klarer å starte og gjennomføre en livsstilsendring? For det kan være helsikes vanskelig å gå ned i vekt, det vet de fleste som har prøvd. Man trenger en enorm vilje og gjennomføringsevne. Og tro meg, det får man ikke av å bli bombardert med tynne, veltrente kropper i mediene, på Facebook eller på Instagram.

3 - Overvektige mennesker som deler bilder av seg selv i sosiale medier, og medier som hyller store kropper, gjør ikke det for å fremme et usunt kroppsbilde. Budskapet er at man skal elske kroppen sin uansett hvordan den ser ut. At man skal gå på stranda med hevet hode selv om man er stor. At man skal kle seg i hva man vil og se bra ut uansett hvilken størrelse man er. Og det mener jeg er et godt utgangspunkt dersom man ønsker å gå ned i vekt.

Når det gjelder kostholdsråd fra mer eller mindre gode eksperter på blogger og i mediene, viser det seg at dette bare virker forvirrende på folk. Vi blir pepret med råd om hva og hvordan vi skal spise for å bli sunne, tynne, konsentrerte, sterke, få pen hud, mindre menssmerter, smartere barn, finere hår og mer energi.

En undersøkelse utført av Mills og Respons Analyse, viser at hele 8 av 10 nordmenn mener det er forvirrende at ulike eksperter gir motstridende råd om hva som er sunt og usunt.

1 av 2 nordmenn synes det er vanskelig å vite hva som egentlig er sunt.

I tillegg mener 92% av kvinner og 84% av menn i Norge at det fokuseres for mye på dietter og slanking i mediene.

Jeg er redd alt dette skriveriet om sunnhet og kropp har stikk motsatt effekt enn det avsenderne ønsker. Det blir for mye, det blir for komplisert. Folk gidder ikke og gir opp før de i det hele tatt har begynt. Man mister helt selvtilliten og ender opp med å ta seg en sjokolade i stedet.  

Ikke misforstå meg, jeg er helt enig i at overvekt er folkehelseproblem. Det er fint med gode matvaner og det er fint å trene. Jeg tror bare ikke at løsningen er mer kroppspress og mer skriverier om sunn mat og trening.

Ja til å la alle kropper få plass i sosiale medier og i avisene. Ja til respekt og aksept for at vi er forskjellige. Ja til å hjelpe de som ønsker å gå ned i vekt ved å bygge opp selvtilliten og gi enkle kost- og livsstilsråd. Ikke ved å presse enda flere bilder av tynne kropper opp i fleisen deres mens vi hever pekefingeren og formaner om at sånn burde de også se ut.

Syns du vi trenger mer kroppspress?

 

Les også: Når sunt blir usunt

Les også: I sommer skal jeg kose meg skikkelig ... jeg skal bare slanke meg litt først

 

PS: For flere oppdateringer fra en sånn passe smålubben småbarnsmamma som likevel deler bilder av kroppen sin i sosiale medier, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

10 ting som gjør meg (nesten) helt perfekt

Nææh, kødder du, tenker du sikkert nå. Men jo da, det er helt sant. Jeg gjør en hel masse ting som blir regnet som å være sånne ting såkalt perfekte folk gjør Sånne ting som gir ekstra husmor-, kjæreste- og mammapoeng.

 

 

For det er jo ikke sånn at man enten er helt perfekt eller helt uperfekt. Det tror jeg egentlig de fleste vet. Vi er alle gode på noe. Så gode at andre tenker: Åh herregud, jeg skulle ønske jeg var like flink som henne. Og så er vi alle dårlige på noe. Så dårlige at vi helst gjemmer det vekk og i hvert fall ikke deler det på sosiale medier. Til og med jeg, som deler det meste fra hverdagens bakside, gjør ting som jeg er så flau over at jeg ikke vil dele det med noen. Men det får vi ta i et annet innlegg. (Kanskje)

Men altså, noen ting er jeg skikkelig god på. Og det tenkte jeg det var på tide å dele med dere.

Her er 10 ting som gjør meg (nesten) helt perfekt:

1 - Jeg er opptatt av miljøet, og er skikkelig flink til å kildesortere. Jeg panter flasker, skyller og bretter melkekartonger, kjører elbil (burde sikkert egentlig gått eller tatt sykkelen litt oftere) og jeg kjøper mye brukte klær.

2 - Jeg lager min egen ketsjup.

3 - Jeg elsker å gå på ski og gjør det så ofte jeg kan hele vinteren. Har kamera fullt av sånne idylliske skibilder med familien.

4 - Selv om vi absolutt har plass til både ferdigpizza og Toro i kostholdet vårt, lager vi stort sett mat fra bunnen. Kaker derimot, blir aldri laget fra bunnen. Da er det kun Toro som gjelder.

5 - Jeg vasker alle dyner og hodeputer to ganger i året.

6 - Vi støvsuger under spisebordet hver dag.

7 - Vi har familieråd annenhver uke.

8 - Jeg trener yoga hver dag.

9 - Vi spiser grønnsaker, frukt, nøtter og bær hver dag, og gjerne også en smoothie med grønnkål. (Bortsett i feriene, da sklir det skikkelig ut.) Og så spiser vi godteri stort sett kun på lørdag. (Dette gjelder barna, ikke meg.)

10 - Datteren min drikker laktosefri melk.

Så, der har du altså perfekte Marte. Hvem skulle trodd det?

Hvilke perfekt-ting gjør du?

 

Les også: Husker du no excuse mom? Nå innrømmer hun at det finnes unnskyldninger likevel

Les også: En liten oppmuntring til deg som har lagt på deg i sommer

 

PS: For flere oppdateringer fra perfekte Casa Kaos, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Lykke som småbarnsmamma vs. storbarnsmamma

Hva er egentlig lykke?

Det er jammen et stort spørsmål. Og jeg sitter ikke på svaret. Men forskning viser at de lykkeligste blant oss er de som har gode venner, som bruker tid på familien sin, som har ambisjoner og drømmer, som klarer å være takknemlig, som er tilstede i livet og som opplever mening.

Lykke handler altså svært lite om materielle ting.

 

 

Men hva som gjør en lykkelig, endrer seg gjennom ulike livsfaser.

Bare se her:

Som baby er lykke pupp.

Som litt større baby er lykke å spise grøt, sitte på fanget til mamma og en god bæsj.

Som barnehagebarn er lykke å se på Fantorangen.

På småskolen er lykke å hoppe på trampoline og å få være oppe så lenge man vil.

På storskolen er lykke å få seg kjæreste.

På ungdomsskolen er lykke mange likes på Instagram.

Som 18-åring er lykke å få førerkortet og å kjøpe øl i butikken, helt selv.

I begynnelsen av 20-åra er lykke å feste hele helga med venner.

I slutten av 20-åra er lykke å ha en god jobb, en kjæreste, kanskje en samboer, og gode venner.

Som gravid er lykke når kjæresten har med seg sjokolade hjem fra butikken. Og når jordmoren endelig roper: PRESS!

Som nybakt mamma er lykke å få sove en hel natt. Ja, og en god brystvortesalve.

Som småbarnsforeldre er lykke å få gå i matbutikken helt alene. Og sex annenhver måned.

Som foreldre til småskolebarn er lykke plutselig egentid når barna overnatter hos venner.

Som foreldre til storskolebarn er lykke at barna gjør leksene uten mas, at de har gode venner og at de oppfører seg fint på skolen.

Som foreldre til tenåringer er lykke når barna vil henge med deg.

Som foreldre til voksne barn er lykke når barna helt uoppfordret kommer hjem til middag.

Som pensjonist er lykke å ha god helse. Og å få barnebarn på besøk.

Som gammel er lykke å kunne se tilbake på livet sitt og tenke at man har vært et alright menneske og at man har gjort så godt man har kunnet.

Hva er lykke for deg?

 

Les også: 20 ting som gjør en mamma lykkelig

Les også: Lykke, vår generasjons ulykke

 

PS: For flere oppdateringer fra en sånn passe lykkelig mamma til småskolebarn, følg meg gjerne her:

 

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Ti idiotiske kommentarer som alltid dukker opp på blogger

Etter å ha blogget i noen år, er det en del kommentarer som går igjen.

Disse kommentarene popper opp, enten i kommentarfeltet på bloggen eller i andre sosiale medier, helt uavhengig av hva innlegget handler om. 

 
 

Det spiller nemlig ingen rolle om man skriver om mat, barneoppdragelse, kropp, kjæresten eller om flyktinger.

En eller annen må alltid legge igjen en av følgende kommentarer:

 

1 - Jeg har ikke lest innlegget, men fy flate, hvordan kan du mene noe sånt? Du er jo helt idiot! At det går annnn!!!!

2 - Bloggere ass! Finnes det noe mer idiotisk enn bloggere?

3 - Dette skriver du bare for å få oppmerksomhet, likes og klikk.

4 - Jeg har vært fast leser av bloggen din i mange år. Men nå er det nok. Takk for meg. (Denne kommentaren legges gjerne igjen av samme person flere ganger. IP-adresse er noe dritt.)

5 - Du er bare sjalu og misunnelig på de som får til det du ikke får til. 

6 - Hadde du ikke vært så opptatt med å blogge hadde du kanskje ikke glemt å gi barna frokost/rota bort barnets bamse/vært så sliten/hatt bedre tid til å rydde huset osv. osv.

7 - Det har aaaaldri jeg opplevd. Mine barn har aaaaldri oppført seg sånn. Mannen min og jeg krangler aaaaldri. Jeg er heeeeelt perfekt, og syns det er kjeeeeempeviktig å fortelle deg det med maaaaange a-er.

Eller den andre varianten: Åh, sliter du med babykiloene? Jeg mistet alle mine tre uker etter fødselen jeg. He he he. Men det er meg, da.

8 - Fy flate, du er skikkelig stygg på håret. Du ble minst ti år eldre og flere kilo feitere etter du klippet deg. (Helt uavhengig av hva jeg skriver om i innlegget.)

9 - Noe så diskriminerende! Ser du hyller formfulle kvinner? Hva med oss tynne, da?

Eller: Hva mener du med at du liker katter? Hva med hunder da? Er de liksom ikke bra nok de da?

Denne kommentaren kommer i utallige variasjoner fra folk som faktisk blir krenket av det du ikke skriver.  

10 - 60 millioner mennesker er på flukt rundt om i verden. Barn i Afrika sulter, og du klager over at du er sliten?

 

Les også: Umulig å gjøre alle tilfreds

Les også: Ikke bli så forbanna såret, da

Les også: Kan vi ikke snakke om noen ting lenger?

 

Kjenner du igjen noen av kommentarene? Eller har du flere?

 

PS: For flere oppdateringer fra Casa Kaos, følg meg gjerne her:

 

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

En ting som gjør meg gal

Det skal egentlig ganske mye til før jeg blir gal.

Jeg tåler både rot og hybelkaniner.

Jeg tåler smuler i senga og ketsjup på skjorta.

Jeg tåler bråk og leven og unger som krangler og maser, som hopper i sofaen, som henger opp ned i taklampa og klatrer i gardinene.

Men det er en ting som gjør meg fullstendig gal. Og det er å lete etter ting som ikke ligger på plassen sin.

 


Dere må gjerne rote, unger. Men legg mine ting tilbake på plass! Som den kasserollen der, for eksempel . Den skal jeg koke egg i i morgen tidlig!

 

Når jeg skal ut om morgenen, har dårlig tid, og ikke finner Visa-kortet mitt, fordi mannen har lånt det og går rundt med det i baklomma i stedet for å legge det tilbake i hylla på gangen.  

Da blir jeg gal!

Eller når jeg skal i et viktig møte, og noen har tatt notatboka mi, for å tegne i den, og ikke lagt den på plass igjen i pc-veska mi.

Eller når jeg skal med toget til Oslo, og må lete etter det blå yndlingsskjerfet mitt som ungene har brukt til å fange hverandre med, og kastet bak sofaen da de ble lei av leken.

Jeg blir gal når jeg ikke finner det lille, runde lokket til leveposteiboksen. Det som skal ligge i den nest øverste kjøkkenskuffen, men som mannen legger på forskjellige steder hver gang han rydder ut av oppvaskmaskinen.

Jeg blir også gal av manglende leppepomade på nattbordet, av at boka jeg leser plutselig er forsvunnet, tomt penn-glass, bilnøkler på avveie og blomstervaser som ikke står på plassen sin når jeg har kjøpt blomster.

Ja, jeg blir rett og slett gal av det. Gal av å bruke tid på å lete etter ting som folk (Les: mann og barn) soser rundt med, uten å legge det tilbake på plass.

Hæff!

 

Les også: Sinna på forundret mann

Les også: Det irriterende, lille rotet

Les også: Når mannen rydder

 

Hva gjør deg gal?

 

 

PS: For flere oppdateringer fra en gal småbarnsmor, følg meg gjerne her:

 

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

Mammablogger får refs av mammapolitiet

Mammabloggeren fra Raufoss er kjent for ikke alltid å ha alt på stell.

- Men denne gangen har det gått for langt, sier leder av mammapolitiet avdeling øst, Mari-Maggi Magnusson-Mathiesen på telefon fra Gran Canaria. Hun reagerer kraftig på opplysningene som har kommet inn.

 

 

Det viser seg altså at denne såkalte mammabloggeren ligger oppsiktsvekkende langt etter skjemaet med tanke på skolestart. Og det er, ifølge Magnusson-Mathiesen ikke en hvilken som helst skolestart vi snakker om heller:

- Denne mammaen har en førsteklassing i år. Det både bør og skal tas på største alvor, sier lederen av mammapolitiet som både har droppet smoothie-frokosten og morgentreningen for å ta tak i denne saken.

- Vi sitter på informasjon fra sikre kilder om at verken bokbind eller matbokser er i boks ennå, skolesekker er verken kjøpt inn eller vasket rene for sur melkelukt fra i fjor, pennal er ikke ryddet, blyanter ikke kvesset, skolemelk ikke bestilt og innesko er ikke handlet inn. Jeg har fått tilsendt bildebevis der de to, små, stakkars barna løper rundt på SFO i bare sokkelesten. Og det er tross alt under en uke til skolestart nå, sier Mari-Maggi Magnusson-Mathiesen.

Ifølge lederen av mammapolitiet, er ungene også observert med bustete hår, leverposteiflekker på ermene, møkkete negler og to forskjellige sokker.

- Hvor vanskelig kan det egentlig være å dra en børste gjennom håret til ungene før de går ut døren om morgenen? Og hva med å lære barna å bruke serviett i stedet for ermene på genseren når de spiser? Det spørs om ikke denne mammaen egentlig ikke burde ha hatt barn, sier hun.

Selv har Mari-Maggi full kontroll på både barn og skolestart. Skolesekker, matboks og bokbind ble handlet inn i mai. Skolesekker blir vasket hver fredag hele året igjennom, så der er det uansett ikke snakk om noen sur melkelukt. Laktose- og glutenfri skolemelk er bestilt for lengst, og hele familien samler seg rundt kjøkkenbordet hver kveld klokken halv åtte etter kveldsmaten for en grønnkål-smoothie og for å for å rydde i pennal og kvesse butte blyanter.

- Det er veldig viktig å ha orden i skolesakene. Ja, så viktig at jeg har brukt sommeren til å ta et feng shui-kurs i pennal- og skolesekk-organisering, sier Mari-Maggi og legger til at hun står opp en halv time tidligere hver morgen for å ha børste-kvalitetstid med datterens hår mens de drikker eple- og agurksmoothie.

- Hvorfor får man egentlig barn hvis man ikke vil være sammen med dem? Hæ? Det handler bare om å stille klokka en halvtime tidligere enn man må. Barna vokser så fort og snart er de ute av redet. Da kan man angre på at man ikke tok seg til til å være sammen med dem mens de enda bodde hjemme.

- Og forresten, ikke ha mer enn et halvt eple i eple- og agurksmoothien. Barn skal ikke ha for mye karbohydrater, sier hun, og tilbyr seg å sende noen grønne smoothie-oppskrifter på mail.

- Men nå må jeg gå, jeg har en manikyrtime med min sønn. Ja, du hørte riktig, min sønn. Det er viktig å anerkjenne at små gutter også har feminine sider, sier lederen og understreker at hun kommer til å følge opp saken om mammabloggeren fra Raufoss tett.

- Så fort jeg er ferdig med manikyr og crossfit, skal jeg ta en telefon til barnevernet og politiet og be ta tak i saken. Her snakker vi om grov omsorgssvikt av verste sort, avslutter hun.

 

Les også: Føkk mammapolitiet!

Les også: Riktige sko - er det egentlig så viktig?

 

PS: For flere oppdateringer fra en mamma som ikke burde hatt barn, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Endelig hverdag

Heisann! Kaosmannen her igjen.

Håper dere har det bra og at dere har hatt en fin sommer. Selv er jeg tilbake på jobb igjen etter fire uker i familiens vold. For det kan egentlig føles sånn av og til, med sommerferie, at man er i familiens vold, uten så særlig mye rom for egne sprell og uten kontroll på egen tid.

 

 

Og da er det deilig å rusle rundt i gangene på jobben. Ta en kaffe, skrive noen linjer, tenke noen tanker som ikke involverer hva vi skal finne på i dag, nå som det ble regn, ikke sol som yr lovet, mens ungene står og hopper i sofaen på en trang campinghytte.

Eller diskutere voksne ting, som hvordan kunstig intelligens vil påvirke verden om fem til ti år eller om problemene med Vipps i sommer er verd å skrive noe mer om. For ikke å snakke om lunsjen. Det å gå i kantina, finne seg mat, sette seg med gode kolleger og småklage litt over at fisken er litt overstekt.

Og det å kunne gjør alle disse tingene uten at en av småtrollene roper "Se på meg, se på meg", mens de prøver å slå hjul eller trikse med en ball. Å kunne prate uten å bli avbrutt av «Jeg vil ha is, jeg vil ha is!», eller «Jeg trenger plaster, NÅÅÅ», eller «Far, lillesøster slår» med svaret «Men han tok meg på kinnet».

Det å endelig kunne senke skuldrene og kunne føle at det er rom for å være voksen, uten å bli avbrutt av barn som stadig krever oppmerksomhet, det er det beste med at ferien er over. Man burde tro at på ferien, som er fire uker uten store planer, uten ting som må eller skal gjøres til bestemte tider, at det da var rom for voksenting også.

Jeg er eksempelvis ganske godt over snittet glad i å spille golf. Hvor mange runder golf tror dere det har blitt på fire ukers ferie? En til to ganger i uken, tenker du kanskje nå? I og med at det på sommeren, med lange lyser kvelder, er mulig å spille til seint på kveld. Nei, fasit er èn golfrunde på fire uker. Rart det, at man får bedre tid til golf i en hektisk hverdag med jobb, trening (Kremt. Trening? Hilsen Marte), husarbeid og oppfølging av unger. Det føles som om jeg har mer kontroll over min egen tid i en travel hverdag enn i ferien. Snåle greier.

Når sant skal sies, er jeg veldig glad i hverdager. Dager med rutiner, jobb, barn, litt egentid, sløve i sofaen med en god serie (vi skal begynne på ny på Game of Thrones nå. Vi datt av etter andre sesongen, men nå er vi klar igjen), er merkelig tilfredsstillende.

Men ville jeg ha vært uten ferien? Tja, vel, nei, egentlig ikke. For det har jo vært fine stunder, stunder som vi ikke hadde hatt sammen uten ordentlig fri. Det å sitte ute på stranda mens barna leker til det blir seint og skyene kommer med kjøl. Det å se at sjuåringen plutselig svømmer ti meter alene etter flere dager med øving. Og at han tør hoppe fra tremeteren, helt av seg selv. Eller at seksåringen plutselig tør svømme litt under vann.

Det å lære barna Kinasjakk og Monopol, slik at vi endelig kan gå videre fra den hersens Ludoen. Og å se spenningen og sitringen i øynene når ungene for første gang skal sove i telt i hagen, helt uten voksne. Og det å ikke ha så mye planer, la barna gå på selvstyr (Ja, det kan bli mye mas da, men det er utrolig hvor kreative barn som kjeder seg kan bli, når de innser at mamma eller far ikke kommer til underholde dem.)

Det er disse øyeblikkene som skaper limet i familien - minnene vi skaper sammen. Og vi her heldige, som får være med å forme det som om noen tiår skal bli våre barns gamle dager.

Men det er klart, jeg hadde nok uten tvil byttet ut noen av timene i familiens vold med timer alene eller med gode kamerater på golfbanen.

Er du klar for hverdagen?

 

Les også: I år har vi ikke råd til ferie

Les også: Å reise på ferie alene

 

PS: For flere oppdateringer fra Casa Kaos, følg oss gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

 

Kan du ikke bare spole da?

- Kan du ikke bare spole da, sier hun.

- Nei, det går dessverre ikke, sier jeg.  Vi ser på NRK Super nå.

- Jammen, det er jo bare ..., sier hun og strekker seg etter fjernkontrollen.

Hun trykker febrilsk på knappen med to piler på.

- Beklager, det går ikke, sier jeg igjen. Dette er et tv-program. Da er det ikke mulig å spole.

 

 

Det er ikke alltid så lett å forstå. At når vi ser på tv-en så kan man verken spole eller sette på pause. Slik man kan på Netflix, YouTube, DVD eller opptak.

Det er heller ikke så lett å forstå at Ben 10, Rive-Rolf, Yohan barnevandreren og alle de andre filmene på Netflix er gratis. Men at hvis vi skal se Maur i rumpa eller Doktor Proktor, må vi leie filmene. Derfor kan vi se Rive-Rolf om og om igjen. Mens vi bare har tilgang på Maur i rumpa i 48 timer. Og siden sistnevnte koster 39 kroner å leie, setter vi ikke på den uten å være helt sikker på at barna virkelig har tenkt å se den, og ikke bare vil ha den som bakgrunnsunderholdning i ti minutter før de løper ut og finner på noe helt annet.

- Kan vi ikke bare se den neste helg da, sier den lille når vi har leid Doktor Proktor på nett og benket oss sammen i sofaen med sjokolade og smågodt en lørdag ettermiddag. Vi har sett ett kvarter av filmen når den lille bestemmer seg for at han heller vil ut og leke med vennene sine.

- Nei, vi kan ikke bare se denne filmen neste helg, for vi har den bare i to døgn, sier jeg oppgitt.

- Kan vi ikke bare laste den ned på nytt da, neste lørdag, roper den lille fra yttergangen mens han drar på seg skoene.

- Nei, vi kan ikke bare laste den ned. Dette er streaming. Det betyr at ... Nei, glem det, sier jeg og sukker.

For ikke å snakke om forvirringen som oppstår når nettet er nede, og vi verken kan streame, laste ned eller søke. Og vi kun kan velge mellom tv og dvd.

Det er heller ikke så lett å forstå hvorfor vi kan sette Barbie - Life in the dreamhouse på Netflix på pause når lillesøster på tisse. Men at jeg ikke kan gjøre det samme når vi ser på Barn ingen adgang på NRK Super på tv-en.

Men når vi senere ser Barn ingen adgang på NRK Super-appen, ja da kan vi spole. Og vi kan se den om og om igjen også. Og til og med flere episoder etter hverandre. Helt til de plutselig en dag er borte.

Da vi så på Snøfall før jul i fjor, kunne vi bare se én episode av gangen. Og vi måtte vente helt til neste dag før vi fikk se en til. Når barna hopper frustrert rundt i sofaen og sier at det er jo bare å trykke på fjernkontrollen og velge neste episode, er det ikke så lett å forklare forskjellen. Men da Snøfall kom som på nett, ja, da kunne vi se alle episodene etter hverandre i raskt tempo.

Frost og Grusomme meg kan vi se på akkurat når vi vil. For de har vi på dvd. Og her kan vi også velge mellom norsk og engelsk tale. Det kan vi ikke på tv. Ei heller på YouTube. For når barna vil se den morsomme kollasjen med alle scenene med snømannen Olaf på YouTube, ja da snakker de engelsk. Og jeg kan dessverre ikke bare trykke på en knapp og velge norsk tale. 

På YouTube kan vi også søke etter hva vi vil.

- Søk på Ronaldo, sier barna, og så kan de velge mellom nesten fire millioner klipp som har med Ronaldo i en eller annen form å gjøre.  

- Søk på Knerten, da, sier de, men da får vi bare opp noen få trailere.

- Søk etter Batman som spiser yoghurt, ler de og kan velge mellom nærmere to hundre tusen klipp av Batman som spiser yoghurt.

- Søk på Karsten og Petra som leker med Frøken Kanin og Løveungen, sier lillesøster. Vi får kun opp 24 resultater. Der halvparten er lydbøker.

Nei, det er ikke så lett å forstå forskjellene på tv, betal-tv, nett og dvd. Når kan vi spole, når kan vi ikke. Når kan vi sette på pause og tisse uten å gå glipp av noe, og når må vi holde oss? Betale penger eller gratis? Se om igjen eller ikke? Se neste episode med én gang eller vente helt til neste uke? Streame eller laste ned? Søke eller ikke søke? Norsk eller engelsk?

Og nå har jeg ikke en gang tatt med alle mulighetene på pc, nettbrett og mobiltelefon...

Men det får vi ta i et annet innlegg.

 

Les også: Hvor mange timer iPad-bruk er greit per dag?

Les også: I dag ble det seks timer skjermtid

 

PS: For flere oppdateringer fra en uvitende og nysgjerrig Casa Kaos, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Derfor bruker noen kvinner hijab og sminke

Mange har engasjert seg etter jeg skrev innlegget der jeg lurte på hvorfor noen kvinner brukte hijab og sminke. For hvis kvinnen bruker hijab for ikke å vekke mannens erotiske begjær, hvor kommer da sminken inn?

Du kan lese innlegget her

Det viste seg at mange lurte på det samme som meg. Vi hadde en god diskusjon blant annet på Facebook, og der kom jeg i kontakt med Maryam Trine Skogen. Maryam Trine konverterte til Islam for elleve år siden. Hun studerer teologi ved  Universitetet i Oslo, hun er samfunnsdebattant, spaltist for Vårt Land og hun skriver bloggen Islam i Norge

 

Maryam Trine Skogen. Privat bilde.

 

Her er hennes svar på hvorfor noen jenter og kvinner kombinerer hijab med sminke:

"Det er et godt spørsmål, jeg er glad du spør. Det er ikke riktig å bruke sminke når man er muhajabah (hijabbruker). Sminke forskjønner og tiltrekker seg oppmerksomhet. Strengt religiøse og konservative muslimer gjør ikke det.

Men, i den virkelige verden er det nå slik at folk er folk og mye religion er kultur og tradisjon. Ikke alle er så religiøse, men opplever at hijab er en del av deres identitet eller forventete identitet. Stigmaet er stort, og ryktene sier at den som bruker hijab er en god muslim (og visa versa).

På den måten har samfunnet akseptert at kvinner pynter seg og finner måter å være vakker på uten at de tar av hodeplagget. Men mye sminke og mote-hijab er altså ikke riktig hijab. Hijab er sømmelighet i oppførsel, ord, gjerning og klesdrakt. De ultra-konservative maser mye om dette, og vi som fjonger oss får høre det."

Tusen takk til Maryam Trine for å oppklare dette for oss. Nå ble jeg mye klokere. Og takk til alle muslimer og andre minoriteter som gidder å svare på dumme spørsmål fra oss uvitende, slik at vi kan forstå bedre.  

Jeg vil også takke alle som har deltatt i debatten for å ha holdt en saklig og respektfull tone. Det har ikke vært nødvendig å slette ett eneste innlegg eller kommentar Det hadde jeg ikke trodd da jeg postet innlegget. 

 

Les også: Hvor lett er det egentlig å integrere seg i et nytt land?

Les også: Hvorfor har syriske flyktninger så mye penger?

 

PS: For flere oppdateringer fra en uvitende og nysgjerrig Casa Kaos, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Hijab og sminke

Dette innlegget skriver jeg av ren uvitenhet og nysgjerrighet. 

Og siden innlegget handler om hijab, hvilket er et betent tema, vil jeg først slå fast at jeg respekterer at noen ønsker å bruke hijab og at jeg mener det handler om uttrykksfrihet og rett til å utøve egen religion. 

 

Picture fame by fingers
Licensed from: szefei / yayimages.com

 

I dag har vi vel også kommet så langt at vi har drept en del myter om at hijab bare handler om undertrykte kvinner som blir tvunget til å gå med plagget. Og så lenge kvinner går med hijab fordi de selv vil. Da er det helt okei for meg. 

Jeg er ikke enig i tanken om at kvinner skal dekke seg til for ikke å vekke mennenes begjær. Men jeg respekterer at noen syns det er riktig. 

Men selv om vi har kommet langt i å forstå hijab-bruk, er det fortsatt en del ting både jeg, og helt sikkert også mange med meg, ikke forstår. 

Og siden min mor alltid sa til meg at det er helt okei å spørre hvis det er noe man lurer på, bare man spør på en skikkelig måte, og siden Isak sa til Sana i siste sesong av Skam at hun bare måtte fortsette å svare på dumme spørsmål for å skape forståelse, så spør jeg altså: Hvorfor bruker noen sminke når de bruker hijab? 

De som mener at islam og koranen krever at kvinnen skal dekke seg til, mener det er fordi kvinnen ikke skal vekke mannens erotiske begjær. Kvinnene skal derfor ikke vise håret og de skal gå med løse klær som ikke fremhever kroppens former. 

Men hvor kommer da sminken inn? Å sminke seg, å male øynene mørke, å farge og forlenge vippene, å markere brynene og ikke minst å legge på leppestift, hvordan passer det inn med tanken om at kvinnen ikke skal vekke mannens begjær? For et sminket ansikt med lange, blafrende vipper og røde lepper er jo mye mer attraktivt enn et usminket ansikt. (Selv om akkurat den påstanden i aller høyeste grad kan diskuteres.) Men i de aller fleste kulturer er malte lepper og lange vipper er assosiert med noe noe sexy og forførende, uavhengig av om håret henger løst eller er gjemt i en hijab. 

Dette henger ikke helt på greip i min uvitende verden. Kan noen opplyse meg?

PS: Kommentarer som ikke holder seg til saken, eller som er rasistiske eller hatefulle, blir ikke godkjent. 

 

Les også: Hvor lett er det egentlig å integrere seg i et nytt land?

Les også: Hvorfor har syriske flyktninger så mye penger?

 

PSS: For flere oppdateringer fra en uvitende og nysgjerrig Casa Kaos, følg meg gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Hey, du har noe på hjertet!

- Hæ? har jeg noe på hjertet? Hvor da? Er det farlig? 

Den lille ser på meg med store, oppsperrede øyne. 

- Hvordan vet du det, forresten? Kan du se det? Hvor da?

Den lille kroppen bukter seg frem og tilbake mens hendene klapper over brystet. 

 

Burnt boy
Licensed from: fotostok_pdv / yayimages.com

 

Jeg har nettopp sagt noe sånt som: Ja, ja, ja, vent litt nå, jeg ser at du har noe på hjertet, etter at vedkommende hadde hoppet opp og ned og dratt meg i genseren utallige ganger mens jeg snakket i telefonen. 

Det er ikke så lett å være liten og forholde seg til alle disse uttrykkene vi voksne slenger rundt oss med. Ta for eksempel uttrykket "å kjøpe katta i sekken". Vi hadde kjøpt noe brukt på Finn, som ikke var helt som vi så for oss. 

- Ja ja, nå har vi kjøpt katta i sekken, sa jeg til mannen over middagsbordet. Hvorpå ungene med en gang lyste opp og lurte på i hvilken sekk denne nye katten vår var. 

Eller hva med uttrykket "å komme ut av skapet". 

- Nå har han endelig kommet ut av skapet, sa jeg en gang, om en god venn. - Etter alle disse årene. Det må være godt endelig å komme ut. 

- Hæ? Har han bodd i et skap? I mange år? Hvorfor det? 

Eller hva med å dra på harrytur? 

- Hva? Skal vi på tur til Harry? Jeg trodde vi skulle til Sverige, jeg. Og hvem er Harry? 

Og jeg nevner i fleng: 

Når noe er helt bak mål

Når noe koster skjorta. 

Det var i grevens tid

Når saken er biff

Å gå rett vest

Å bli grønn av misunnelse

Å få pepper

Å gråte krokodilletårer

Å ta noe med en klype salt

Sette kryss i taket

Sitte med skjegget i postkassa

Når noe går som hakka møkk

Å tråkke i salaten

Ugler i mosen

Snakke rett fra levra

Å få salt i såret

Å ha svin på skogen

Å gjøre noen en bjørnetjeneste

Å være klar som et egg

Å få hjertet i halsen

Å bli tatt med buksene nede

Å stå med lua i hånda

Agurktid

Hakk i plata

Rosinen i pølsa

Å stå på pinne

 

Har du flere? 

 

Les også: Drekke- og knulleviser for barn

Les også: Hadde du ofret en av barnas fingre?

 

PS: For flere oppdateringer fra et språkforvirret Casa Kaos, følg oss gjerne her:

                  

(casakaos på Face og Snap og casa_kaos på Insta)

 

.

Nå også med bok: Føkk lykke! Kjøp den her:Jeg har skrevet barnebok. Du finner den i App Store.

Følg @casa_kaos på Instagram: Instagram